ABOUT

photo: Lisa Klappe

studio Thier&vanDaalen

Iris van Daalen & Ruben Thier delen hun fascinatie voor reflecties, kleuren en de elasticiteit van materialen. Zij zien het keer op keer als een uitdaging om deze materie te sturen en te vertalen naar duurzame ontwerpen. Ze ontwerpen verlichting, meubels, sieraden, accessoires en unieke objecten, in opdracht van merken en labels of op eigen initiatief. Daarnaast ontwerpen ze duurzame en op maat gemaakte interieurs voor bedrijven en particulieren, tot ruimtes waar je je thuis voelt.

Ze combineren hun gevoel voor esthetiek met verschillende technieken zoals digital modelling and fabrication met verschillende ambachten om het volledige potentieel te benutten waarin innovatie en elegantie samenkomen.

In de loop der jaren hebben zij uitgebreide licht en materiaalkennis opgedaan, door onderzoek en experiment met hout, glas, kunststoffen, afvalmaterialen en meer.

Hun fascinatie en ontdekkingsdrang is terug te voeren op hun motto; “Neem de wereld niet als vanzelfsprekend.” Door bewust om te gaan met de bronnen, hun omgeving en impact willen ze duurzame ontwerpen realiseren om te koesteren en die lang meegaan.

Iris van Daalen en Ruben Thier studeerden beiden af in 2010 aan de Design Academy Eindhoven en startten hun studio in de zomer van 2011 in Eindhoven, Nederland.

_

Iris van Daalen & Ruben Thier share their fascination for reflections, colours and the elasticity of materials. Over and over, they see it as a challenge to get hold of these matter and translate them into sustainable designs. They create designs for lighting, furniture, jewellery, accessories and unique objects, commissioned by brands and labels or on their own initiative. In addition, they design sustainable and bespoke interiors for companies and private homes, into spaces where you feel at ease.

They combine their sense of aesthetics with various techniques such as digital modelling and fabrication and craftsmanship to make use of the full potential wherein innovation and elegance come together.

In the course of the years, they gained extensive material and light knowledge, through research and experiment with wood, glass, plastics, waste materials and more.

Their fascination and urge to discover can be traced back into their motto; “Don’t take the world for granted.” By consciously deal with the sources, their surroundings and impact, they want to realise sustainable designs to cherish and which will last long.

Iris van Daalen and Ruben Thier both graduated at the Design Academy Eindhoven in 2010 and start their studio in the summer of 2011 in Eindhoven, the Netherlands.

_

studio specialties:

product design – design with light & LED – interior design – material & colour – exhibition design & curation – styling & art direction – photography – workshops

_

info @ thiervandaalen.com

FOLLOW US ON:

facebook | twitter | pinterest | instagram

Ruben +31 (0)6 424 69 286 | Iris +31 (0)6 38 13 62 29

for orders or custom projects, please contact us or check the webshop.

apply for an internship: send us your motivation, CV and portfolio

_

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*